HSKS är Helsingfors stadsbiblioteks klassifikationssystem. Tjänsten innehåller HSKS:s tabeller och registret.
Webbplatsens språk: 
http://finto.fi/hklj/sv/

Visa mera