Polarländerna

Fler länkar från menyn Ämnen
Biografiska fakta om S.A. Andrée. Hans polarexpedition beskrivs detaljerat; med information om de övriga deltagarna, om utrustningen, om deras jakt och mat och om de olika lägerplatserna. En av expeditionsdeltagarnas dagböcker återges i originalversion. Bilddatabas och litteraturförteckning.
Webbplatsens språk: 
http://www.grennamuseum.se/andreexpeditionen

Visa mera
Grönlandsfakta från NAPA, Nordens institut i Grönland.
http://www.napa.gl/pdf/fakta-grl.pdf

Visa mera
Beskrivning över Adolf Erik Nordenskiölds forskningsfärd via Nordostpassagen till Sibirien. Färden illustrerad med 70-talet autentiska fotografier av Louis Palander. Tjuktjerna i Sibirien, deras levnadssätt och föremål presenteras i text och bild.
Webbplatsens språk: 
http://www.grm.se/nordost/hemexp/index.htm

Visa mera