Hygien. Livsmedelshygien. Skadedjur i hemmet

Fler länkar från menyn Ämnen
På Livsmedelverkets webbplats finns ett digert utbud av information om livsmedel. På sidorna finns bl.a. information om hantering och förvaring av livsmedel, risker förknippade med livsmedel, matallergener, produktionssätt, primärproduktion, tillverkning och försäljning av livsmedel, djurskydd, djurhållning, djursjukdomar samt odling, produktion, försäljning och marknadsföring av växter. Här finns också en samling med frågor och svar om livsmedel, en nyckel till e-koderna, växtsortlistor över godkända odlade växtsorter samt information om hygienpasset och kompetenstestet för hygienpasset. Modellfrågor och ett elektroniskt modelltest ingår. På sidorna finns också nyheter, blanketter, samt möjlighet att beställa broschyrer och affischer och ladda ner publikationer.
Webbplatsens språk: 
https://www.ruokavirasto.fi/sv/

Visa mera
Fakta om skadedjur och deras inverkan på miljön. Artbestämning av de vanligaste skadedjuren och översikt av dem enligt angreppstyp: skador på mat, textil, människor eller virke. Från Anticimex, ett internationellt företag som är specialiserat på skadedjurskontroll.
Webbplatsens språk: 
http://www.anticimex.se/default.asp?objectid=58

Visa mera