Äldreomsorg

Fler länkar från menyn Ämnen
Centralförbundet för de gamlas väl r.f.:s webbplats innehåller bl.a. en presentation av förbundets verksamhet, de gamlas dag och vecka och kontaktuppgifter.
Webbplatsens språk: 
http://www.vanhustyonkeskusliitto.fi/fin/pa_svenska

Visa mera