Engelska En

Fler länkar från menyn Ämnen
Tidigare studentprov i engelska.
Webbplatsens språk: 
https://svenska.yle.fi/abimix/engelska

Visa mera
Gratis engelsk-svenskt och svensk-engelskt lexikon. Du kan ge ditt bidrag till att utveckla lexikonet genom att bedöma översättningsförslag och andra ändringsförslag Lexikonet bygger ursprungligen på Lexins svensk-engelska och engelsk-svenska lexikon som tidigare getts ut av Språkrådet.Folkets lexikon utveckas bara till innehållet av Folket.
Webbplatsens språk: 
http://lexin.nada.kth.se/sve-eng.html

Visa mera
Engelsk synonymdatabas med möjlighet till ordsökning.
Webbplatsens språk: 
http://www.synonymer.se/en

Visa mera
British Councils material för den som vill studera engelska. Tjänsten innehåller grammatik, vokabulär, övningar i att lyssna och förstå engelska, skriva och tala.
Webbplatsens språk: 
https://learnenglish.britishcouncil.org/

Visa mera