Engelska

Fler länkar från menyn Ämnen
Engelsk synonymdatabas med möjlighet till ordsökning.
Webbplatsens språk: 
http://www.synonymer.se/en

Visa mera
Gratis engelsk-svenskt och svensk-engelskt lexikon. Du kan ge ditt bidrag till att utveckla lexikonet genom att bedöma översättningsförslag och andra ändringsförslag Lexikonet bygger ursprungligen på Lexins svensk-engelska och engelsk-svenska lexikon som tidigare getts ut av Språkrådet.Folkets lexikon utveckas bara till innehållet av Folket.
Webbplatsens språk: 
http://lexin.nada.kth.se/sve-eng.html

Visa mera