Engelska

Fler länkar från menyn Ämnen
Engelsk synonymdatabas med möjlighet till ordsökning.
Webbplatsens språk: 
http://www.synonymer.se/en

Visa mera
Svensk-engelskt lexikon, som är framtaget av Myndigheten för Skolutveckling ingick tidigare i Skoldatanätets serie Lexin. Idag ingår Lexin som en tjänst vid Språkrådet. Lexin har tagits fram för användning i invandrarundervisningen och är en kombination av lexikon och ordböcker. Möjlighet att söka på såväl engelska som svenska ord.
Webbplatsens språk: 
http://lexin.nada.kth.se/sve-eng.html

Visa mera