Dokumentmallar och formulär

Fler länkar från menyn Ämnen
Kortfattad information om arv och testamenten med hänvisningar till var man kan hitta mer hjälp. Suomi.fi är en gemensam adress för den offentliga förvaltningens webbtjänster riktade till medborgarna.
Webbplatsens språk: 
https://www.suomi.fi/suomifi/svenska/tjansteguider/tjansteguide_for_de_aldre/min_ekonomi/egendom_och...

Visa mera
E-tjänster och blanketter i portalen Suomi.fi distribuerar blanketter för medborgarna och andra som behöver sådan service. Servicen är avgiftsfri.
http://www.suomi.fi/suomifi/svenska/e-tjanster/index.html

Visa mera