Organiska och fossila bränslen

Fler länkar från menyn Ämnen
Webbplats för Svenska Petroleuminstitutet med bl.a. studiematerialet \Om olja\ - från råolja till oljeprodukter (plast, bensin...). Olja och miljö samt prissättning av bensin behandlas också. Oljeindustri, svensk statistik samt energikällor och -analys.
Webbplatsens språk: 
http://www.spi.se

Visa mera
SPBI är en branschorganisation för drivmedel, bränsle- bitumen- och smörjmedelssektorerna i Sverige. Sidorna innehåller information och en faktadatabas om användning, hantering och framställning av oljeprodukter.
Webbplatsens språk: 
http://spbi.se/

Visa mera