Huvudstadsregionens historia

Fler länkar från menyn Ämnen
Sidorna som är gjorda av Esbo stadsmuseum innehåller information om boplatser, näringar och föremål i Esbo under förhistorisk tid. Dessutom kartor och listor över fornminnesplatser i Esbo.
Webbplatsens språk: 
http://weegee.espoo.fi/museot/verkko/r_muinaine/rmuinain.htm

Visa mera
Gästriveriverksamheten på Glims och Bemböle hemman i Esbo under 1700- och 1800-talen beskrivs i ord och bild.
Webbplatsens språk: 
http://weegee.espoo.fi/museot/verkko/r_kievari/rkievari.htm

Visa mera
Helsingfors stadsmuseum ger på sina sidor information om de olika museerna: Stadsmuseum, Gatumuseet, Sederholmska huset, Villa Hagasund, Arbetarbostadsmuseet, Domarby museum, Barnmuseet och Spårvägsmuseet. Uppgifter om utställningarna och rikt bildmaterial. Webbutställningar, länk till virtuella museisidor och särskilda sidor för barn.
Webbplatsens språk: 
http://www.hel.fi/wps/portal/Kaupunginmuseo_sv/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Museo/sv

Visa mera
Esbo stadsmuseum har gjort ett informationspaket om förbudslagen år 1919-1932 och om spritsmugglingen i Esbo vid denna tid. Information om övervakning, olika åsikter, smugglingsrutter och om handeln med sprit. Rikt bildmaterial.
Webbplatsens språk: 
http://weegee.espoo.fi/museot/verkko/r_kirkas/rkoti2.htm

Visa mera