Skötsel av husdjur

Fler länkar från menyn Ämnen
Djurskyddsbestämmelser och andra anvisningar som berör skötsel av sällskapsdjur.
Webbplatsens språk: 
https://www.ruokavirasto.fi/sv/djur/sallskaps--och-hobbydjur/

Visa mera
Ruokapakkauksia myydään useilla eri kauppanimillä ja brändeillä. Opas auttaa hahmottamaan, miten eläinten hyvinvointi toteutuu eri tavoin tuotetuissa tuotteissa. Esimerkkeinä ovat kananmunat, maito ja jauheliha. Laskurin avulla voi arvioida eri valintojen vaikutusta ruokalaskuun.
Webbplatsens språk: 
https://elainruokana.elaintieto.fi/

Visa mera
Ruokaviraston sivulla on luettelot eläimille hyväksytyistä lääkevalmisteista, eläinten mikrobilääkehoidon periaatteet, tietoa lainsäädännön muutoksista sekä linkki lainsäädäntöön.
Webbplatsens språk: 
https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elainten-laakitseminen/

Visa mera
Sanasto sisältää eläinten oppimiseen liittyvää terminologiaa ja esimerkkejä eläinten hyvinvointia edistävästä kouluttamisesta.
Webbplatsens språk: 
https://www.elaintieto.fi/wp-content/uploads/2022/08/Ela%CC%88intenOppimisOpas062022.pdf

Visa mera
Eläinten hyvinvointikeskus EHK tarjoaa tutkimukseen perustuvaa tietoa eläinten hyvinvoinnista sekä edistää tutkimuksen ja viranomaisten yhteistyötä eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi ja parantamiseksi. Sivuilla on artikkeleita, julkaisuja sekä tietoa tuotanto- ja lemmikkieläimistä.
Webbplatsens språk: 
https://www.elaintieto.fi/

Visa mera
Euroopan kengitysseppäyhdistyksen sivuilla on mm. kengitysseppiä kouluttavien oppilaitosten yhteystietoja, sanasto PDF-muodossa (kielet:englanti, hollanti, suomi, ranska, saksa, espanja ja ruotsi) sekä interaktiivisen oppimateriaalin \e-hoof\ esittely.
Webbplatsens språk: 
http://www.eurofarrier.org

Visa mera
Kotieläinjalostuksen tietoa roduista ja jalostustoiminnasta.
Webbplatsens språk: 
https://www.faba.fi

Visa mera
Oppaasta löytyy tietoa hevosen hankinnasta, ylläpidosta ja hoidosta.
Webbplatsens språk: 
https://www.hevoseni.fi/

Visa mera
Hevosaiheinen opas alakouluikäisten opettajille sekä ryhmän- tai kerhonohjaajille. Opas tarjoaa vinkkejä ja materiaaleja luokkahuoneessa käytettäväksi sekä esimerkiksi talliretken valmisteluun. Opas voi olla avuksi myös silloin, kun koulussa käsitellään tunnetaitoja ja ryhmässä toimimista.
Webbplatsens språk: 
https://www.hippolis.fi/opeopas/

Visa mera
Hevostietokeskus edistää hevostaloutta tarjoamalla koulutusta ja konsulttiapua. Sivuilta löytyy laitosesittelyn lisäksi yhteenvetoja tutkimusprojektien tuloksista sekä laitoksen julkaisuista sisällysluetteloineen.
Webbplatsens språk: 
https://hevostietokeskus.fi/

Visa mera
Hippolis sisältää tietoa hevosista, hevosen hoidosta, hevoskaupasta sekä hevosharrastuksesta yleensä. Palveluun sisältyy tietopankki, jossa voi tehdä hakuja palvelun puitteissa tarjolla olevasta materiaalista. Opinnäytteet ja tutkimukset -hakemistoon on listattu ja linkitetty kaikki tiedossa olevat verkossa julkaistut hevosiin liittyvät suomalaiset opinnäytteet. Palvelussa on myös lääkintään liittyvää tietoa.
Webbplatsens språk: 
http://www.hippolis.fi

Visa mera
Tietoa mehiläisistä, mehiläishoidosta ja hunajasta. Sivuilta löytyy myös hunajaisia ruokaohjeita.
Webbplatsens språk: 
https://arkisto.hunaja.net/

Visa mera
Hunajayhtymän sivuilla tietoa hunajasta, sen valmistuksesta ja käsittelystä sekä mehiläisistä ja niiden hoidosta.
Webbplatsens språk: 
https://hunaja.fi/hunajasta-ja-mehilaisista/

Visa mera
Paljon kivoja kuvia, hevosen ja ihmisen yhteistä historiaa, kuuluisia cowboy-sankareita...
Webbplatsens språk: 
https://www.imh.org

Visa mera
Raportissa analysoidaan jalostuksen koirille aiheuttamia sairauksia sekä ongelmia. Se on kolmas osa tutkimuksesta Eläinjalostukseen liittyvän eläinsuojelulainsäädännön toimeenpanon tehostaminen (Luonnonvara-ja biotalouden tutkimus 16/2023).
Webbplatsens språk: 
https://www.luke.fi/sites/default/files/2023-02/Koiranjalostuksen%20ongelmat%20ja%20valvontakriteeri...

Visa mera
Palvelu pyrkii yhyttämään maisemanhoidosta kiinnostuneita karjankasvattajia ja maanomistajia. LaidunInfossa on ohjeita sopimuslaidunnuksen käytännön toteuttamiseksi, laiduntamissopimuslomake pdf-muodossa, kokemuksia ja muuta lisätietoa. LaidunPankissa on työkaluja laidunnuskumppanin löytämiseen ja laidunnuksen sopimiseen.
Webbplatsens språk: 
https://www.laidunpankki.fi/

Visa mera
Kirjassa on julkaistu Europan paikallisia nautarotuja tutkineen EURECA-hankkeen tärkeimmät tulokset. Kirjassa käsitellään eri maissa tapahtunutta kehitystä, kansallisten ohjelmien nykytilaa ja suosituksia rotujen tilan parantamiseksi. Julkaisu on vuodelta 2010.
Webbplatsens språk: 
https://www.regionalcattlebreeds.eu/publications/documents/9789086866977cattlebreeds.pdf

Visa mera
Suomen maitohygienialiitto valvoo maidon laatua. Liiton kotisivuilta löytyy monipuolista tietoa kuluttajamaidon laadusta, erityisesti bakteerimääristä sekä somaattisten solujen määristä maidossa. Palvelusta löytyvät myös maitoon liittyvät säädökset sekä liiton yhteystiedot, jäsenistö ja johtokunnan kokoonpano.
Webbplatsens språk: 
http://www.maitohygienialiitto.fi

Visa mera
NGB:n tehtävä on säilyttää ja dokumentoida Pohjoismaisien viljelykasvien, metsäkasvien ja kotieläinten geneettisiä variaatioita ja edistää niiden käyttöä.
Webbplatsens språk: 
https://www.nordgen.org

Visa mera
Tietoa porosta ja poronhoidosta. Aihetta käsitellään laajasti: historia, tutkimus, poro liikenteessä, poro ja pedot, porokäsityöt, poromatkailu, pororuoat ja poromuoti. Tietoa myös itse yhdistyksestä ja poronhoitoon liittyvästä lainsäädännöstä.
Webbplatsens språk: 
https://paliskunnat.fi/

Visa mera
Information om Finlands pälsdjursuppfödares förbund, och länkar som riktar sig till verksamma i branschen: Veterinärer, avbytare, forskning m.m. Tidningen Finsk pälstidskrift.
Webbplatsens språk: 
http://www.profur.fi/Framsida

Visa mera
Säätiö työskentelee harvinaisten kotieläinrotujen, maatiaisrotujen säilyttämiseksi Englannissa. Sivuilla on mm. informaatiota pelastamisprojekteista, taulukot uhanalaisten rotujen tilanteesta sekä maatiaiseläinten lihaa myyvien teurastajien yhteystiedot.
Webbplatsens språk: 
https://www.rbst.org.uk/

Visa mera
Om renskötsel ur många olika aspekter. Från förvaltning och lagstiftning till renmärkning, ekologi och hälsoaspekter. För information om renskötsel i Finland, se www.paliskunnat.fi (på finska och engelska).
Webbplatsens språk: 
https://www.sametinget.se/rennaring_sverige

Visa mera
Siipi.net tarjoaa tietoa siipikarjatuotannosta, ruokinnasta, eläinsuojista ja hyvästä tuotantotavasta. Luomusiipikarjatuotantoa käsitellään erillisessä osiossa.
Webbplatsens språk: 
https://siipi.net/

Visa mera
Sukuposti.net sisältää tuhansien, pääasiassa Suomessa rekisteröityjen hevosten tiedot ja kuvat.
Webbplatsens språk: 
http://www.sukuposti.net

Visa mera
Keskusliitto antaa ohjeita hevosen hankkimiseen ja hevosen omistajalle sekä hevoskilpailusta. Liiton sekä paikallisyhdistysten edustajat ja yhteystiedot sekä osta/myy-palsta.
Webbplatsens språk: 
https://www.shkl.net/

Visa mera
Suomen Hippoksen kotisivu, jolta löytyy suomalaisen ravi- ja hevosurheilun olennainen tieto: ravien historia ja tämän päivän tapahtumat, kuninkuusravit, hevosjalostus, hevoset ja ponit, tietoa ja vihjeitä toto-peleistä, lähtölistat ja tuloslistat.
Webbplatsens språk: 
https://www.hippos.fi/

Visa mera
Suomen Islanninhevosyhdistyksen kotisivuilta saa tietoa mm. yhdistyksen paikalliskerhoista.
Webbplatsens språk: 
https://www.islanninhevonen.net/

Visa mera
Sivulla on yhdistyksen toimintatietoja, jäsenet maakunnittain ja luettelo ammattitutkinnon suorittaneista kengityssepistä.
Webbplatsens språk: 
https://www.suomenkengityssepat.fi/

Visa mera

Sidor