Skötsel av husdjur

Fler länkar från menyn Ämnen
Djurskyddsbestämmelser och andra anvisningar som berör skötsel av sällskapsdjur.
Webbplatsens språk: 
https://www.ruokavirasto.fi/sv/djur/sallskaps--och-hobbydjur/

Visa mera
Lagar och förordningar gällande djurhälsa och djursjukdomar.
Webbplatsens språk: 
https://www.ruokavirasto.fi/sv/djur/djurhalsa-och-sjukdomar/

Visa mera
Information om Finlands pälsdjursuppfödares förbund, och länkar som riktar sig till verksamma i branschen: Veterinärer, avbytare, forskning m.m. Tidningen Finsk pälstidskrift.
Webbplatsens språk: 
http://www.profur.fi/Framsida

Visa mera
Om renskötsel ur många olika aspekter. Från förvaltning och lagstiftning till renmärkning, ekologi och hälsoaspekter. För information om renskötsel i Finland, se www.paliskunnat.fi (på finska och engelska).
Webbplatsens språk: 
https://www.sametinget.se/rennaring_sverige

Visa mera
Illustrerade basfakta om den finska hästen, från intresseföreningen Suomen ratsut. Mer omfattande sidor på finska.
Webbplatsens språk: 
http://www.suomenratsut.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=87

Visa mera
Info om föreningens verksamhet samt om biodling, honung, varroa-kvalstret mm. Dessutom ingår ett antal honungsrecept och en förteckning över biodlare med (direkt)försäljning i svenska Österbotten.
Webbplatsens språk: 
http://www.multi.fi/~svobbiodlare

Visa mera