Barn- och ungdomslitteratur

Fler länkar från menyn Ämnen
Boktips och recensioner av barnlitteratur. Boktips av förlag och författare, och recensioner skrivna av barn- och ungdomar.
Webbplatsens språk: 
http://www.barnboken.nu

Visa mera
Projektet "Den finlandssvenska läsambassadören" vill skapa en grund för en effektiv, synlig och långsiktig satsning på läsfrämjande verksamhet bland finlandssvenska barn och unga. Läsambassadör fr.o.m. 2014 är modersmålsläraren och barnboksförfattaren Katarina von Numers-Ekman. På sidan finns mängder av länkar till bl.a. forskning om läsning, metoder och idéer att använda sig av och boktips.
Webbplatsens språk: 
http://www.lasambassadoren.fi/sve/om/denfinlandssvenskalasambassadoren/

Visa mera
Hyllad videoserie, där programledaren, 11-åriga Estrid, diskuterar böcker med sina vänner och intervjuar inbjudna barnboksförfattare och illustratörer. Som gäster ser vi t.ex. Linda Bondestam, Henrika Andersson och Annika Sandelin.
Webbplatsens språk: 
https://www.forlaget.com/se-alla-avsnitt-av-estrids-bokklubb-har/

Visa mera
Svenska Barnboksakademins uppgift är att främja god svensk barn- och ungdomslitteratur samt att verka opinionsbildande. Akademin består, liksom Svenska akademin, av 18 ledamöter och ligger i Skärholmen, Stockholm. Sidorna presenterar författarna och verksamheten som bl.a. består av ett s.k. Eldsjälspris till personer som verkat för att främja läsning och barnböcker. På sidorna finns också motiveringar för läsning av barnböcker: \Sjutton själ för barnboken.\
Webbplatsens språk: 
http://www.barnboksakademin.com

Visa mera
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet, SBI, är ett offentligt specialbibliotek och informationscentrum för barn- och ungdomslitteratur. På dess sidor finns information om institutets bibliotek med databasen Elsa, där man kan söka barnlitteratur, resp. forskning om barnlitteratur. Vidare finns uppgifter om institutets forskning, en lista över föreläsare i ämnet barnlitteratur, samt en lista över svenska och internationella barnlitteraturpris. Dessutom evenemangskalender, möjlighet att prenumerera på tidskriften Barnboken, samt kontaktuppgifter till personal och styrelse.
Webbplatsens språk: 
http://www.sbi.kb.se

Visa mera