Löner

Fler länkar från menyn Ämnen
Statistik över löner och arbetskraftskostnader innehåller information om förtjänstnivåindex, i genomsnitt och för löntagare efter arbetsgivarsektor, totallöner efter arbetsgivarsektor, efter utbildningsnivå och ålder och efter yrke.
Webbplatsens språk: 
http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_palkat_sv.html

Visa mera