Lokalhistoria

Fler länkar från menyn Ämnen
Finlands svenska hembygdsförbunds webbplats innehåller information om föreningen, dess verksamhetsformer, kulturpolitiska ambitioner och en presentation av styrelsens sammanstäätning. Vidare finns kalender över aktuella evenemang och uppgifter om medlemstidningen Hembygden. Kontaktuppgifter till föreningens verksamhetsledare och kansli ingår, liksom länkar till närstående områden.
Webbplatsens språk: 
http://www.hembygd.fi/start

Visa mera
Föreningen handhåller ett arkiv och ett bibliotek innehållande material om finlandssvensk kultur historia och tradition. Sidorna innehåller artiklar och material om bl.a. släktforskning. Största delen av materialet är på engelska.
Webbplatsens språk: 
http://sfhs.eget.net/portal

Visa mera