Mediciner. Medicinering

Fler länkar från menyn Ämnen
Apotekets hemsida innehåller information om receptfria mediciner och deras användning. Egenvårdsråd för att känna igen och behandla ett flertal vanliga sjukdomar. Man kan också ställa frågor och få svar samt testa sitt hälsotillstånd. Allmän information om apoteken i Sverige.
Webbplatsens språk: 
http://www.apoteket.se

Visa mera
Patient-FASS är allmänhetens läkemedelskatalog, med syfte är att informera lättfattligt och enhetligt om läkemedel för att öka kunskapen om dem och bidra till att de används rätt. Man kan söka läkemedel eller företag inom branschen med hjälp av fritext. Allmän information om olika aspekter av läkemedel.
Webbplatsens språk: 
http://www.fass.se/LIF/home/index.jsp

Visa mera
Info om generisk substitution, som betyder att apoteket byter ut ordnierade läkemedel mot ett billigare motsvarande preparat.
Webbplatsens språk: 
https://www.julkari.fi/handle/10024/114682

Visa mera
Information om läkemedel.
Webbplatsens språk: 
http://www.patient-fass.nu

Visa mera