50 träffar. Visar 1 - 30 träffar.
LukiMat on lapsille, vanhemmille ja opettajille suunnattu verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa lukutaidosta, lukivaikeuksista ja matemaattisista oppimisvaikeuksista. Tietopalvelu-osio sisältää yksityiskohtaisempaa tietoa matemaattisten taitojen kehityksestä. Palvelusta löytyy vinkkejä ja pelejä opetuksen tueksi sekä sanasto.
Webbplatsens språk: 
http://www.lukimat.fi

Visa mera
Perusopetus.fi tarjoaa opettajille, vanhemmille ja muille aiheesta kiinnostuneille tietoa erityisopetuksesta. Sivustosta löytyy informaatiota opetuksen häiriöistä, oppimisvaikeuksista, koulukiusaamisesta sekä lapsen masennuksesta. Erityisopetus.fi sisältää myös tilastoja ja taulukkoja.
Webbplatsens språk: 
http://www.perusopetus.fi

Visa mera
Englannin ja Irlannin Camphill-liikkeen kotisivut, joilta löytyy ympäri maailmaa sijaitsevien Camphill-keskusten yhteystiedot ja keskusten kotisivuja. Lisäksi historiaa, FAQ, työpaikkoja, aikakauslehti ja hakupalvelu
Webbplatsens språk: 
http://www.camphill.org.uk

Visa mera
Om dyskalkyli (matematiksvårigheter), att jämföra med dyslexi (lässvårigheter) och dysgrafi (skrivsvårigheter). Barns tids- och rumsuppfattning mm. behandlas också mer översiktligt i artikelform. Författaren är neuropsykolog.
Webbplatsens språk: 
http://www.dyskalkyli.nu

Visa mera
Sivut sisältävät tietoa Reggio Emilia-pedagogiikasta sekä linkkejä aihetta käsitteleviin Internet-julkaisuihin ja -lähteisiin.
Webbplatsens språk: 
http://ceep.crc.uiuc.edu/poptopics/reggio.html

Visa mera
Koulutuskeskuksen tarjoamat opiskelumuodot sopivat erityisesti tuki- ja liikuntaelinvammaisille sekä myös muille erityisopetuksen tai erityisolosuhteiden tarpeessa oleville nuorille ja aikuisille.
Webbplatsens språk: 
http://www.ijkk.fi

Visa mera
Erityisopetuksen ja kuntouksen palvelukeskus.
Webbplatsens språk: 
http://www.mantykankaankoulu.fi

Visa mera
Liikuntavammaisten oppimis-, palvelu- ja kehittämiskeskus.
Webbplatsens språk: 
http://www.ruskis.fi

Visa mera
Tietoa steinerkouluista, -lukioista ja -päiväkodeista. Perusteellinen steiner-pedagogiikan esittely. Yhteystiedot kaikkiin steinerpedagogisiin kouluihin, päiväkoteihin ja muihin yhteisöihin.
Webbplatsens språk: 
http://steinerkasvatus.fi/

Visa mera
Tuotantoyksikkö Kantin sivuille on koottu viittomakielen alkeisiin, viittomakommunikaatioon ja viittomakieliseen kulttuuriin liittyvää aineistoa.
Webbplatsens språk: 
http://www.kantti.net/viittomakieli

Visa mera
HEROn kotisivut antavat monipuolista tietoa aikuisten ja lasten lukihäiriöstä. Sivuilla on tietoa HEROn erilaisen oppimisen keskuksen monipuolisesta toiminnasta sekä yhdistyksen opetus- kurssi- ja tukitoiminnasta, Suomen lukiyhdistysten yhteystiedot sekä muiden yhteistyötahojen linkkejä niin Suomeen kuin ulkomaillekin.
Webbplatsens språk: 
http://www.lukihero.fi

Visa mera
Svenska punktskriftsnämndens hemsida. Om alfabet och historia, Louis Braille, terminologi, förändringar i svensk punktskrift och punktskrift på andra språk. Introducerande artikel ingår.
Webbplatsens språk: 
http://www.punktskriftsnamnden.se

Visa mera
Lukineuvolat -sivusto sisältää tietoa paikallisista lukineuvoloista, uutisia sekä tiedotteita, tietopankin aiheesta, julkaisuja ja tapahtumakalenterin. Lukineuvolan sivulla voi testata omaa lukiongelmaansa sekä lähettää kysymyksiä aiheesta asiantuntijalle Nettineuvoja-osassa. Sivustossa on myös arkisto.
Webbplatsens språk: 
http://www.lukineuvola.fi

Visa mera
Samlad information om specialundervisningen i Svenskfinland; artiklar samt länkar till andra centrala resurser, bl.a. enskilda läroanstalter, föreningar och kunskapscenter.
Webbplatsens språk: 
http://www.edu.fi/sarskilt_stod

Visa mera
Esa Pikkaraisen laatima opintomoniste, joka perustuu tekijän pro gradu -tutkielmaan \Tietoistuminen, vapautuminen, ihmistyminen\. Sisällysluettelosta: Paulo Freiren historiaa, ihmiskäsitys, Freiren kasvatuskritiikki, kasvatus, pohdintoja pedagogisesta teoriasta.
Webbplatsens språk: 
http://cc.oulu.fi/~epikkara/fr260592.htm

Visa mera
Suomen Puheterapialiiton sivut sisältävät tiedot liiton toiminnasta, kansainvälisistä yhteistyöjärjestöistä, opiskelutoiminnasta puheterapiapalveluista sekä yksityisten puheterapeuttien osoitteet Suomessa.
Webbplatsens språk: 
http://www.puheterapeuttiliitto.fi

Visa mera
Aikuisten ja nuorten erityisopetusta ja ohjausta käsittelevä verkkojulkaisu on suunnattu kaikille erityisopetuksesta kiinnostuneille.
Webbplatsens språk: 
http://erityisopettaja.fi

Visa mera
Sivuilla on tietoa liiton toiminnasta ja jäsenyhdistyksistä sekä otteita uusimman Erityiskasvatus-lehden sisällöstä.
Webbplatsens språk: 
http://sel.fi/sivut/

Visa mera
Oppimisvaikeuskeskus on asiantuntijoille ja asianomaisille tarkoitettu oppimisvaikeussisältöisten tietojen tuottamis- ja välittämispalvelu. Palvelua ylläpitää Niilo Mäki Instituutti. Oppimisvaikeuskeskuksen sivuilla NMI ja yhteistyöjärjestöt välittävät tietoa mm. koulutuksistaan ja muista toiminnoistaan. Palvelussa on myös avoimia interaktiivisia palveluita esim. Kysy tietopalvelusta –keskustelufoorumi, jonne kävijät voivat jättää oppimisvaikeusaiheisia kysymyksiä vastattaviksi ja keskusteltaviksi.
Webbplatsens språk: 
http://www.ovk.fi

Visa mera
Parallellt med folkskolväsendet uppstod under 1800-talet även ett specialskolväsen i Finland. Avhandlingen behandlar det senare, främst blind- och dövstumskolan, ur idé-, person- och miljöhistoriskt perspektiv.
Webbplatsens språk: 
http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/kas/kasva/vk/jossfolk

Visa mera
Allmän information om dyslexi och lässvårigheter. Tips om olika hjälpmedel för dyslektiker samt länkar.
Webbplatsens språk: 
http://www.dyslexi.info

Visa mera
Webbsida för SPERES, som avses koordinera och ta initiativ till stödtjänster för finlandssvenska barn och ungdomar med särskilda behov. Med kontaktuppgifter och händelsekalender.
Webbplatsens språk: 
http://www.speres.fi

Visa mera
Sivuilla on tietoa yhdistyksestä, tapahtumista ja julkaisuista sekä poimintoja Kajastus-lehdessä ilmestyneistä artikkeleista.
Webbplatsens språk: 
http://www.kulttuuripalvelu.fi

Visa mera
Instituutissa tutkitaan lasten ja nuorten neurokognitiivisia vaikeuksia. Sivulla mm. julkaisut ja tutkimustoiminta.
Webbplatsens språk: 
http://www.nmi.fi/

Visa mera
The Montessori Method - sientific pedagogy as applied to child education in \the children's houses\. Kirja kokonaisuudessaan.
Webbplatsens språk: 
http://digital.library.upenn.edu/women/montessori/method/method.html

Visa mera
Information om waldorfskolorna och förskolorna i Sverige, om administration, utbildningen och grundtankarna i waldorfpedagogiken. Länkar till Rudolf Steinerhögskolan och internationella Steinerskolor.
Webbplatsens språk: 
http://www.waldorf.se

Visa mera
Sivut esittelevät laulukoulun taustan, toimintatavat ja opiskelumuodot. Sivuilla on ohjeet miten kouluun haetaan sekä yhteystiedot.
Webbplatsens språk: 
http://www.laulukoulu.fi

Visa mera
Englantilaisen koulun kotisivuilla kerrotaan perustiedot koulusta, sen päämääristä, tavoitteista ja maksuista sekä annetaan yhteystiedot.
Webbplatsens språk: 
http://www.eschool.edu.hel.fi

Visa mera
Sivuilla on tietoa änkytyksestä, yhdistyksen järjestämistä kursseista ja vertaistuesta.
Webbplatsens språk: 
http://www.ankytys.fi

Visa mera
NCM:s rapport nr 2002:2 ger en bild av kunskapsläget kring s.k. dyskalkyli (inlärningssvårigheter vad matematiska ämnen beträffar). Förslag till pedagogiska förhållningssätt ingår också. Kunskapsöversikten bygger främst på empiriska studier och olika utvecklingsprojekt.
Webbplatsens språk: 
http://ncm.gu.se/node/460

Visa mera

Sidor