Logik

Fler länkar från menyn Ämnen
Hans Rosing är lektor emeritus i vetenskapsfilosofi vid Åbo Akademi. Den här sidan innehåller texter som han skrivit, både artiklar och hela bokmanuskript. Innehåll: Att resonera logiskt: inledning till logikens grundbegrepp och metoder: Kurskompendium för grundkursen i logik, Är gud en osynlig krokodil?, Teknologins filosofi, Riskfilosofi: begrepp, kunskap, handling.
Webbplatsens språk: 
http://web.abo.fi/fak/hf/filosofi/HRlogik/logik.html

Visa mera