Bostads- och fastighetsköpsrätt

Fler länkar från menyn Ämnen
Detaljerade anvisningar om rättigheter och skyldigheter, vad som är bra att tänka på och vad lagen säger om köp och försäljning av bostäder.
Webbplatsens språk: 
http://www.kkv.fi/sv/information-och-anvisningar/kop-forsaljning-och-avtal/bostadskop/

Visa mera
Länkar till olika lagtexter i Finlex, som berör ägarbostäder.
Webbplatsens språk: 
https://ym.fi/sv/agarbostader

Visa mera