Dogmatik. Kristen etik

Fler länkar från menyn Ämnen
Enligt Kyrkolagen (1 §) och Kyrkoordningen (1 §) är denna samling den gällande läronormen för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Samlingen innehåller de tre gammalkyrkliga (eller ekumeniska) bekännelserna samt olika speciellt lutherska läroskildringar. Dessa skrevs år 1529-1577. Dessa bekännelseskrifter utgavs år 1580 under namnet Konkordieboken. Originalspråk tyska och latin.
Webbplatsens språk: 
http://www.logosmappen.net/bekskrifter

Visa mera
På sidan berättas om kampanjen gemensamt ansvar och verksamheten.
Webbplatsens språk: 
https://www.yhteisvastuu.fi/sv/

Visa mera
Katekesen har indelats i numrerade avsnitt i överensstämmelse med strukturen i Martin Luthers Lilla katekes. Innehåller de tio budorden, trosbekännelsen och Fader vår med tillhörande förklaringar och bibelverser i anslutning till ämnet.
http://katekesen.fi/

Visa mera