Priser. Levnadsstandard. Konsumtion

Fler länkar från menyn Ämnen
Se en jämförelse mellan BNP per invånare för jordens länder, genom att själv välja form: stapeldiagram, tabell, eller världskarta. Globalis är en interaktiv världskarta där du själv skapar egna kartor och grafer samt hittar information om bl.a. länder, konflikter och avtal.
Webbplatsens språk: 
http://www.globalis.se/Statistik/BNP-per-invaanare

Visa mera
Information om betalningssvårigheter och -program, skuldsanering och -rådgivning samt hushållens ekonomiska planering. Kontaktuppgifter, lagtexter och länkar till andra myndigheter ingår.
Webbplatsens språk: 
https://oikeus.fi/talousjavelkaneuvonta/sv/index.html

Visa mera
Statistiken över utrikes- och inrikeshandeln i Finland.
Webbplatsens språk: 
http://tilastokeskus.fi/til/aiheet_sv.html#kau

Visa mera
Statistikcentralens uppgifter om förändringar i hushållens konsumtionsutgifter och om skillnader i konsumtionen efter befolkningsgrupp.
Webbplatsens språk: 
http://www.stat.fi/til/ktutk/index_sv.html

Visa mera
Kontaktuppgifter till konsumentrådgivningen. Hur man gör en reklamation. Konsumentens rättigheter. Konsumenttips.
Webbplatsens språk: 
http://www.kkv.fi/sv/konsumentradgivning/

Visa mera
Statistik över priser och kostnadsutveckling. Ämnesområdet omfattar ytterligare pris- och kostnadsindex som beskriver förändringar.
Webbplatsens språk: 
http://www.stat.fi/til/hin_sv.html

Visa mera
Ungdomsliv.fi ger information som hjälper unga att växa och bli självständiga om förhållanden och kärlek, hälsa och välmående, egen ekonomi, flytt till ett eget hem, skola och utbildning, arbete och företagsamhet, webben och media, rusmedel och beroende, trafikens spelregler, miljö och konsumtion och medborgarskap. Man kan också skicka frågor till tjänsten.
Webbplatsens språk: 
https://www.ungdomsliv.fi/

Visa mera