Skolväsen

Fler länkar från menyn Ämnen
Finlands barnträdgårdslärares fackförbund. Information om löner, utbildningsprogram och förbundets tidningar. Kort information om barnpedagogik. Texten delvis på svenska.
Webbplatsens språk: 
http://www.lastentarha.fi/portal/page?_pageid=535,479511&_dad=portal&_schema=PORTAL

Visa mera
De finlandssvenska elevkårernas takorganisation. Info om förbundet, dess styrelse och verksamhet, vilken syftar till att bevaka skolungdomens intressen, rättigheter och ställning såväl i skolan som i samhället. FSS utger även medlemstidningen Elevbladet.
Webbplatsens språk: 
http://www.skolungdom.fi

Visa mera
Svenska folkskolans vänner är en förening vars uppgift är att stimulera det finlandssvenska bildningsarbetet, ge möjlighet till utbildning och kompetens för finlandssvenskarna och att arbeta för det svenska språket i Finland. SFV är huvudman för Svenska studiecentralen och Institutet för distansstudier (Distis) samt majoritetsägare i Schildts Förlag och i de bolag som driver verksamheten vid Solvalla idrottsinstitut, Finns folkhögskola, Lappfjärds folkhögskola och Kuggomskolan (Östra Nylands folkhögskola). Dessa är länkade till sidan. Dessutom finns uppgifter om organisationens understöd och stipendier, om publikationerna Svenskbygden och SFV-kalendern, samt om Arvid Mörne-tävlingen.
Webbplatsens språk: 
http://www.sfv.fi

Visa mera
Skolbarn.fi är en webbplats där föräldrar kan träffas för att diskutera och ställa frågor kring skolbarn och ämnen som rör de flesta med barn i skolåldern. Man kan diskutera anonymt om man vill. Sidan är temabaserad och varje tema fokuserar på ett nytt och relevant ämne.
Webbplatsens språk: 
http://www.skolbarn.fi

Visa mera
Sajten berättar om skolfreden, som betonar att alla i skolan har rätt till trygghet och jämlikhet. Samtidigt vill man fästa uppmärksamhet vid skolans verksamhetskultur och den fysiska och psykiska säkerheten i skolan.
Webbplatsens språk: 
http://www.skolfreden.fi

Visa mera
Uppgifter om projektet, men även om mobbning i sig: rapporter, definitioner, tips på länkar och annan relevant litteratur. Dels för barn och unga (och deras familjer), dels för alla som arbetar med dessa, med fokus på skolan.
Webbplatsens språk: 
http://www.folkhalsan.fi/vimobbarint

Visa mera