Skrift och skriftens historia

Fler länkar från menyn Ämnen
Exempel på gammal handskrift, med tolkningar, för den som vill öva sig på att läsa gammal handstil. Även en lektion i ämnet.
Webbplatsens språk: 
http://www.genealogi.se/component/content/article/146-rotterarkivet/artiklar-som-boerjar-pa-l/980-la...

Visa mera
Ett stort antal artiklar för barn om runskrift och runstenar, tänkt till exempel för den som skriver ett skolarbete.
Webbplatsens språk: 
http://www.raa.se/kulturarvet/arkeologi-fornlamningar-och-fynd/runstenar/runskolan/

Visa mera
Det svenska riksantikvarieämbetets webbsidor om runstenar och runor. Bland det rikliga innehållet finns anvisningar för hur man läser runskrift.
Webbplatsens språk: 
http://www.raa.se/kulturarvet/arkeologi-fornlamningar-och-fynd/runstenar/

Visa mera