Beskattning

Fler länkar från menyn Ämnen
På sidorna anvisas hur man kontrollerar den förhandsifyllda skattedeklarationen under grupperingar som personkunder, jordbruksidkare, skogsbruksidkare, affärsidkare och yrtkesutövare. Frågor och svar samt väsentliga länkar ingår.
Webbplatsens språk: 
http://www.skatt.fi/skattedeklaration

Visa mera
Förteckning över inkomstskattesatser för kommuner, evangelisk-lutherska kyrkans och ortodoxa kyrkosamfundets församlingar för finansåret 2021.
Webbplatsens språk: 
https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/beslut/47465/kommunernas-och-f%C3%B6rsamlingarn...

Visa mera
I MinSkatt kan man sköta skatteärenden.
Webbplatsens språk: 
https://www.vero.fi/sv/e-tjanster/minskatt/

Visa mera
Skatteförvaltningens webbplats innehåller omfattande information om beskattning. Sidorna innehåller bl.a. anvisningar och råd om beskattning riktad till både privatpersoner och olika företag, fakta om skattebetalningar och -återbäringar och information om redovisningen av skattemedel till skattetagarna. Vidare finns uppgifter om publikationer och statistik. Skatteprocenträknare som räknar ut hur inkomster och avdrag påverkar skatteprocenten ingår. Skatteförvaltningen som organisation presenteras också. Deklarationsblanketter och övriga skatteblanketter är tillgängliga på sidorna.
Webbplatsens språk: 
https://www.vero.fi/sv

Visa mera
Sidorna informerar om hur man i kostnadsbeslutet fastställer beloppen av de dagpenningar, kilometerersättningar och övriga ersättningar, som arbetsgivaren kan skattefritt ersätta arbetstagaren under de i beslutet angivna förutsättningarna.
Webbplatsens språk: 
https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/beslut/47405/skattef%C3%B6rvaltningens-beslut-o...

Visa mera
Information om skattekort för barn och ungdomar under 20 år och anvisningar, hur kortet beställs.
Webbplatsens språk: 
https://www.vero.fi/sv/privatpersoner/skattekort-och-skattedeklaration/skattekort/unga-och-barn/

Visa mera