Utvecklingsländers ekonomi. Biståndsarbete

Fler länkar från menyn Ämnen
Rättvis handel vill minska fattigdomen med hjälp av handel. På sidan förklaras hur rättvis handel fungerar. Det finns listor över produkter och berättelser från odlare.
Webbplatsens språk: 
https://reilukauppa.fi/se/

Visa mera
Kort presentation takorganisationen av finländska utvecklingsföreningar, Fingo. Mera material på finska.
Webbplatsens språk: 
https://www.fingo.fi/svenska

Visa mera
Utrikesministeriets utvecklingspolitik berättar om hur Finlands utrikes- och säkerhetspolitikt samt uvecklingssamarbete fungerar.
Webbplatsens språk: 
https://um.fi/utvecklingspolitik-och-utvecklingssamarbete

Visa mera
Världsbankens databank är fri för allmänheten. Databanken innehåller mängder av statistisk information om hur länder och befolkningar utvecklas ekonomiskt, socialt och hälsomässigt.
Webbplatsens språk: 
https://data.worldbank.org

Visa mera