Andlig musik. Kyrkomusik. Spritualer. Gospel

Fler länkar från menyn Ämnen
Sivuilla on kristillisten esiintyjien, lähinnä gospel-muusikkojen keikkatietoja.
Webbplatsens språk: 
http://www.lupaus.net

Visa mera
Spirituaalien historiaa. Laulajien ja säveltäjien esittelyä, sanoituksia, ääninäytteitä.
Webbplatsens språk: 
http://www.negrospirituals.com

Visa mera
Gospel-musiikkilehti kertoo uutisia aiheesta, tapahtumista ja artisteista.
Webbplatsens språk: 
http://sogospel.com

Visa mera
Sibelius-Akatemian julkaisema Virtuaalikatedraali kertoo uruista, urkumusiikista, Suomen historiallisista uruista sekä kirkkomusiikista. Historiallisia urkuja sekä muiden urkujen julkisivuja voi hakea erilaisin hakuvaihtoehdoin. Urkujen äänten kuuntelu on myös mahdollista. Kirkkovuoden musiikkia voi etsiä kirkollisten juhlapyhien mukaan.
Webbplatsens språk: 
http://www2.siba.fi/virtuaalikatedraali

Visa mera
Yhdistyksen sivuilla on muusikkohakemisto.
http://www.caf.fi

Visa mera
Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. samt Karl-Johan Hanssons framställning över finlandssvensk psalmhistoria.
Webbplatsens språk: 
http://notes.evl.fi/Psalmbok.nsf/framsidan?OpenPage

Visa mera
Täältä löytyy requiem-levytysten diskografia ja säveltäjäartikkeleita. Sivuilla on tietoa myös requiemmessun synnystä, kehityksestä ja muutoksista.
Webbplatsens språk: 
http://requiem.fi/

Visa mera
En gedigen presentation av finländsk kyrkomusik och orgeln som instrument, sammanställd av Sibelius-Akademins kyrkomusikavdelning. Vissa delar finns bara på finska. Artikel om historiska orglar i Finland. Söktjänst med beskrivningar av finska orglar runt om i landet.(På finska.) Söktjänst för musik under kyrkoåret. (På finska.) Stort arkiv med text och noter till gamla paslmmelodier från Finland.
Webbplatsens språk: 
http://www2.siba.fi/virtuaalikatedraali/index_s.html

Visa mera
Masteruppsats som behandlar gospelns historia och spridning, och dess utveckling i Sverige: Kan man tala om svensk gospel? DiVA portal är en söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser.
Webbplatsens språk: 
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:753132/FULLTEXT01.pdf

Visa mera
Presentation av gospelkören His Master's noice, som bildades 1988 och har sångare från hela svenskfinland.
Webbplatsens språk: 
https://hismastersnoise.wordpress.com/about/

Visa mera
En guldgruva för den som tycker om kyrkomusik. Samtliga psalmer i 1986 års psalmbok (Svenska kyrkans).Text och ljud till samtliga psalmer. Ljud och bild består av olika inspelningar med piano, körer m.m. inspelat på olika platser.Till en del psalmer även noter. Scrolla ned för att hitta psalmerna i nummerordning. På sidan även ett stort antal länkar till bl.a. andra länders psalmböcker. Sidan är skapad av en privatperson.
Webbplatsens språk: 
http://svps1986.blogspot.fi

Visa mera
Kokoelma latinankielisiä rukouksia, joista useat on sävelletty myös virsiksi tai kuuluisiksi hengellisiksi lauluiksi, mm. Ave Maria, Ave maris stella, Ave mater dolorosa, Ave verum corpus, Dies irae, Panis angelicus, Te deum.
Webbplatsens språk: 
http://www.preces-latinae.org/

Visa mera