Andlig musik. Kyrkomusik. Spritualer. Gospel. Psalmer

Fler länkar från menyn Ämnen
En guldgruva för den som tycker om kyrkomusik. Samtliga psalmer i 1986 års psalmbok (Svenska kyrkans).Text och ljud till samtliga psalmer. Ljud och bild består av olika inspelningar med piano, körer m.m. inspelat på olika platser.Till en del psalmer även noter. Scrolla ned för att hitta psalmerna i nummerordning. På sidan även ett stort antal länkar till bl.a. andra länders psalmböcker. Sidan är skapad av en privatperson.
Webbplatsens språk: 
http://svps1986.blogspot.fi

Visa mera
Masteruppsats som behandlar gospelns historia och spridning, och dess utveckling i Sverige: Kan man tala om svensk gospel? DiVA portal är en söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser.
Webbplatsens språk: 
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:753132/FULLTEXT01.pdf

Visa mera
Ludwig van Beethovenin teokset ääninäytteinä sekä nuotteina, Beethovenin kirjeenvaihto, kirjelmät ja kannanotot ja muistiinpanoja, sekä muotokuvia ja veistoksia säveltäjästä ja kuvia häneen liittyvistä paikoista ja asuinnoistaan sekä musiikki-instrumenteista.
Webbplatsens språk: 
https://www.beethoven.de/en/archive/list

Visa mera
En gedigen presentation av finländsk kyrkomusik och orgeln som instrument, sammanställd av Sibelius-Akademins kyrkomusikavdelning. Vissa delar finns bara på finska. Artikel om historiska orglar i Finland. Söktjänst med beskrivningar av finska orglar runt om i landet.(På finska.) Söktjänst för musik under kyrkoåret. (På finska.) Stort arkiv med text och noter till gamla paslmmelodier från Finland.
Webbplatsens språk: 
http://www2.siba.fi/virtuaalikatedraali/index_s.html

Visa mera
Presentation av gospelkören His Master's noice, som bildades 1988 och har sångare från hela svenskfinland.
Webbplatsens språk: 
https://hismastersnoise.wordpress.com/about/

Visa mera
Kirkkomusiikkiliiton sivuilta löytyy tietoa liiitosta ja sen jäsenyydestä sekä kirkkomusiikkilehdestä.
Webbplatsens språk: 
https://skml.fi/kirkkomusiikkiliitto

Visa mera
Mobiilikirkko tuo evankelis-luterilaisen kirkon hengellisen elämän kännykkään. Kokonaisuudesta löytyy Raamatun tekstejä, e-hartaus, rukous, päivän sana, lohdun sana, messun eteneminen, kirkkovuosi, Bongaa kirkko -opas, satunnaiset psalmi ja sana, rukous ja bottipappi.
Webbplatsens språk: 
http://www.mobiilikirkko.fi/

Visa mera
Tutkielma Mustan Saara -laulun vaikutuksesta koko lähetystyön kuvastajana. Se tulkitsee kunkin ajan käsityksiä uskonnollisuudesta ja lähetystyöstä sekä lähetysmaista ja ylipäätään kulttuurihistoriasta.
Webbplatsens språk: 
https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/81353/gradu04501.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Visa mera
Spirituaalien historiaa. Laulajien ja säveltäjien esittelyä, sanoituksia, ääninäytteitä.
Webbplatsens språk: 
http://www.negrospirituals.com

Visa mera
Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. samt Karl-Johan Hanssons framställning över finlandssvensk psalmhistoria.
Webbplatsens språk: 
http://notes.evl.fi/Psalmbok.nsf/framsidan?OpenPage

Visa mera
Täältä löytyy requiem-levytysten diskografia ja säveltäjäartikkeleita. Sivuilla on tietoa myös requiemmessun synnystä, kehityksestä ja muutoksista.
Webbplatsens språk: 
https://www.requiem.fi/

Visa mera
Evankelisen herätysliikkeen laulukirjan vuoden 1993 laitoksen tekstit. Sisältää tekstien lisäksi suppeat tekijätiedot.
Webbplatsens språk: 
https://www.sley.fi/siionin-kannel/

Visa mera
Herättäjäyhdisyksen aloittaman uusien hengellisten laulujen keräyskampanjan oma sivu. Sivustossa on myös nykyisten Siionin Virsien laulujen hakemisto. Virsien kaikkien säkeistöjen aakkosellinen hakemisto, numerohakemisto, tekijähakemisto.
Webbplatsens språk: 
https://www.h-y.fi/siionit.html

Visa mera
Kokoelma latinankielisiä rukouksia, joista useat on sävelletty myös virsiksi tai kuuluisiksi hengellisiksi lauluiksi, mm. Ave Maria, Ave maris stella, Ave mater dolorosa, Ave verum corpus, Dies irae, Panis angelicus, Te deum.
Webbplatsens språk: 
https://www.preces-latinae.org

Visa mera
Virsikirja (hyväksytty kirkolliskokouksen ylimääräisessä istunnossa 13. helmikuuta 1986). Lisäksi Virsikirjan jumalanpalvelusliite (2000). Kaikki virret nuotteineen.
Webbplatsens språk: 
https://virsikirja.fi/

Visa mera
Här finns texterna till J.L. Runebergs verk Fänrik Ståls sägner och Julqvällen och till flera dikter. Här finns också Runerbergs psalmtexter och några översättningar av honom.
Webbplatsens språk: 
https://sv.wikisource.org/wiki/F%C3%B6rfattare:Johan_Ludvig_Runeberg

Visa mera