Finlands barnträdgårdslärares fackförbund. Information om löner, utbildningsprogram och förbundets tidningar. Kort information om barnpedagogik. Texten delvis på svenska.
Webbplatsens språk: 
http://www.lastentarha.fi/portal/page?_pageid=535,479511&_dad=portal&_schema=PORTAL

Visa mera