Teckenspråk

Fler länkar från menyn Ämnen
Digital version av Svenskt teckenspråkslexikon (utg. av Sveriges Dövas Riksförbund). Tecknen visas som videosekvenser i såväl isolering som en teckenspråksmening. Sökbar efter svenskt ord, ämnesområde eller tecknets form resp. nummer i bokversionen.
Webbplatsens språk: 
http://lexikon.ling.su.se/fmi/iwp/cgi?-db=Digital%20version%20av%20Svenskt%20teckenspr%C3%A5kslexiko...

Visa mera
Bilder för varje tecken i alfabetet. Sidan utarbetad av kursen webbdesign 1 Umeå Universitet M2002.
Webbplatsens språk: 
http://student.educ.umu.se/~anaflk00/udt16h02/handalfabetet.htm

Visa mera