Psykets struktur och funktioner

Fler länkar från menyn Ämnen
Introduktion till musikpsykologi, som omfattar allt ifrån begreppet musikalitet till hur vi uppfattar och reagerar på ljud, t.ex. i form av filmmusik eller musikterapi.
Webbplatsens språk: 
http://oldwww.cs.umu.se/tdb/kurser/TDBC12/HT-96/LABBAR/Fredrik_Mathias

Visa mera
Information om vänsterhänthet, svar på vanliga frågor om vänsterhänthet. Ingår i Allt För Vänsterhänta i Sverige Ab:s webbplats (företaget saluför produkter anpassade för vänsterhänta).
Webbplatsens språk: 
http://www.alltforvansterhanta.se/asp/omvansterhanthet.asp

Visa mera
Handbok för närstående och personer som arbetar med barn och ungdomar.
Webbplatsens språk: 
https://www.nuoretlesket.fi/wp-content/uploads/2019/03/Stod-till-barn-som-mist-en-narstaende.pdf

Visa mera
Uppsats om människans hjärna och tankar - medicinska rön vs. psykologiska teorier, inkl. modell för hur hjärnan löser problem. Lämpar sig som introduktion till neurologi, psykologi, psykoanalys.
https://www.yumpu.com/sv/document/view/19977306/tankar-i-hjarnan

Visa mera