De baltiska ländernas historia

Fler länkar från menyn Ämnen
Översikt av de baltiska ländernas sammanlagda historia - dock presenteras också Estland, Lettland och Litauen skilt. Kartor och länkar kompletterar materialet, vars upphovsman är svensk gymnasielärare i historia.
Webbplatsens språk: 
http://www.larshammaren.se/5_balta.htm

Visa mera
Den andra stranden är ett informationsprojekt med syfte att sprida kunskap om den svenska kustkulturerna i Finland och Estland. På webbsidan presenteras historia och kultur för svenskbygderna i Estland, Aiboland.
Webbplatsens språk: 
http://www.denandrastranden.com

Visa mera