Finlands utrikeshandel

Fler länkar från menyn Ämnen
En kort presentation av ICC Finland på svenska. Mera material på finska. ICC Finland är en av över 90 nationalkommitéer inom Internationella Handelskammaren ICC. Till uppgifterna hör bland annat att fastställa finsk näringslivspolicy i internationella frågor.
Webbplatsens språk: 
http://www.icc.fi/pa-svenska

Visa mera