Kohdataan-some on luotu auttamaan yksinäisyydessä. Keskusteluissa voi tutustua ihmisiin ja jutella turvallisessa ympäristössä.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.