Ordlistan innehåller cirka 1 070 begrepp på finska och svenska som rör demokrati och samhälle med förklaringar om begreppens innebörd. Ordlistan innehåller även hänvisningar till begrepp som har nära anknytning till den sökta termen.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.