Ungasidéer.fi är en riksomfattande tjänst, där ungdomar lätt kan komma med förslag, delta och påverka frågor som rör dem. Såväl unga som aktörer inom ungdomssektorn har deltagit i utvecklingen av tjänsten (bl.a. kommuner, organisationer och skolor). Tjänsten kan användas av unga och instanser som arbetar med unga.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.