Lottamuséets webbutställning om tiden efter freden 1944. Utställningen innehåller 22 olika teman och möjlighet att testa sina kunskaper.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.