En kort presentation av ICC Finland på svenska. Mera material på finska. ICC Finland är en av över 90 nationalkommitéer inom Internationella Handelskammaren ICC. Till uppgifterna hör bland annat att fastställa finsk näringslivspolicy i internationella frågor.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.