Creative Commons är ett system för att dela med sig av sina verk på internet. Man bestämmer själv vilken licens man vill sätta på sitt verk, vilket styr hur andra kan använda verket.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.