Den Nordiska socialförsäkringsportalen är sammanställd av socialförsäkringsmyndigheterna i de nordiska länderna. Den innehåller information till den som flyttar till ett annat nordiskt land. Info för arbetstagare, egenföretagare, arbetslösa, pensionärer och studerande.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.