YK:n vuosituhatjulistus sisältää kehityspäämäärät, jotka YK:n jäsenvaltiot hyväksyivät vuonna 2000. Päämääriin liittyvistä ongelmista annetaan lyhyt tietopaketti, samoin keinoista, joilla niiden vähentämiseen pyritään.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.