Vapaaehtoistyöntekijöiden synnyttämä kansainvälinen järjestö kertoo sivuillaan paitsi toiminnastaan myös toiminnan kohteesta eli Malawista.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.