Svenska folkbibelns wepplats med information om Folkbibeln 2015. översättningen och möjlighet att läsa och söka i själva bibeltexten. Översättningen utkom 1998.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.