Kort om Islands historia, med separat sammanställning över särskilt viktiga årtal.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.