Infopaket om finländsk sten-, järn- och bronsålder, avsett för såväl grundskolor och gymnasier, även som bredvidläsningsmaterial. Instuderingsfrågor, kartor över bosättning mm. samt tidsaxel ingår i paketet, som också lämpar sig inför besök vid Nationalmuseet i Helsingfors.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.