Ekolaskurin avulla voi arvioida rakennushankkeen tai valmiin talon kuormittavuutta ympäristön kannalta. Rakentajan ekotietoon on koottu perustietoa rakentamisen suunnittelusta, toteutuksesta ja rakennuksen käyttöönotosta. Lisäksi on vinkkejä aihetta käsittelevästä kirjallisuudesta.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.