Sivuilla tehdään selkoa Fennovoiman hankkeesta, jossa rakennetaan ydinvoimalaitos joko Pyhäjoelle tai Simoon.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.