Uppgifter om projektet, men även om mobbning i sig: rapporter, definitioner, tips på länkar och annan relevant litteratur. Dels för barn och unga (och deras familjer), dels för alla som arbetar med dessa, med fokus på skolan.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.