Ekoinfo ry välittää sivuillaan tietoa ekologisesti ja eettisesti hyväksyttävistä keksinnöistä ja tuotteista sekä ekomatkailusta. Sivuilla on lisäksi tietoa käytännön ympäristökasvatukseen liittyvistä tapahtumista.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.