Opas sisältää tietoa radikalisoitumisesta sekä kysymys- ja keskustelurungon, jonka avulla voidaan arvioida nuoren radikalisoitumista ja ohjata hänet oikean tuen piiriin.
Sivuston kieli: 
https://dialogikasvatus.fi/wp-content/uploads/2021/03/huolena-radikalisoituminen-opas.pdf

Näytä vähemmän