11 osumaa haulle. Näytetään 1 - 11 tulosta.
En lista på finlandssvenska dagstidningar, och andra publikationer, som kan fås som taltidningar. På sidan står det om utbudet och tidningarnas prenumerationsuppgifter.
Sivuston kieli: 
https://fss.fi/taltidningar

Näytä enemmän
Svenska skolan för synskadade är en statlig 11-årig skola, med en två-årig förskola och en nioårig grundskola. På ¨webbplatsen presenteras skolan, elevhemmet och direktionen. Vidare ingår information om integrering, tekniska hjälpmedel för synskadade, projekt inom skolan samt nordiskt och europeiskt samarbete. Handledning i aktiviteter i det dagliga livet, ADL, presenteras också. Kontaktuppgifter till lärare och övrig personal ingår, liksom en länkförteckning.
Sivuston kieli: 
http://www.blindskolan.fi

Näytä enemmän
Svenska punktskriftsnämndens hemsida. Om alfabet och historia, Louis Braille, terminologi, förändringar i svensk punktskrift och punktskrift på andra språk. Introducerande artikel ingår.
Sivuston kieli: 
http://www.punktskriftsnamnden.se

Näytä enemmän
Pistekirjoitusmuuntimessa pystyy muuttamaan tekstin pistekirjoitukseksi.
Sivuston kieli: 
https://braille.nkl.fi/

Näytä enemmän
Täällä on tietoa pistekirjoituksesta ja Braille-neuvottelukunnan toiminnasta. Julkaisuista löytyy esimerkiksi Murra koodi -opas, jonka avulla voit tutustua pistekirjoitukseen ja opetella pistekirjoitusaakkoset.
Sivuston kieli: 
https://www.pistekirjoitus.fi/

Näytä enemmän
Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n tuottama oppimateriaali ja harjoituspankki pistenuottien opiskeluun. Pistemerkkien lisäksi käydään läpi tarvittavilta osin myös musiikin teoriaa. Materiaali on tarkoitettu kaiken tasoisille muusikoille harrastajista ammattiopintoihin tähtääviin opiskelijoihin sekä myös näkeville käyttäjille.
Sivuston kieli: 
https://www.opipistenuotteja.fi/

Näytä enemmän
Sivuilla on tietoa yhdistyksestä, tapahtumista ja julkaisuista sekä poimintoja Kajastus-lehdessä ilmestyneistä artikkeleista.
Sivuston kieli: 
https://www.kulttuuripalvelu.fi

Näytä enemmän
Tietoa näkövammaisen lapsen perheelle sosiaaliturvasta, yhdistyksen järjestämistä leireistä, tapahtumista sekä tukihenkilötoiminnasta. Opastusta on myös koulunkäyntiin, päivähoitoon ja harrastuksiin.
Sivuston kieli: 
https://www.silmatera.fi/

Näytä enemmän
Näkövammaisten keskusliiton kokoama apupaketti näkövammaisen lapsen koulunkäyntiin.
Sivuston kieli: 
https://www.nkl.fi/fi/lapsen-koulunkaynti

Näytä enemmän
Näkövammaiset lapset ry on koonnut sivuilleen tietoa näkövammaisen lapsen koulunkäynnistä ja tarpeellisista apuvälineistä.
Sivuston kieli: 
https://www.silmatera.fi/koulutielle/

Näytä enemmän
Tietopaketti Braillesta, lähteitä opettajille ja vanhemmille sekä blogi.
Sivuston kieli: 
https://www.afb.org/blindness-and-low-vision/braille

Näytä enemmän