8 osumaa haulle. Näytetään 1 - 8 tulosta.
Turun Biotekniikan keskuksen toiminta, laitokset, henkilökunta sekä tutkimus.
Sivuston kieli: 
https://bioscience.fi/

Näytä enemmän
Bioteollisuuden sivustolla on tietoja toimialayhteisöstä, jäsenyydestä ja eettisistä perusarvoista. Lisäksi sivulla on biotekniikan sanasto, biotekniikan yritysten hakemisto sekä julkaisuja.
Sivuston kieli: 
https://www.finbio.net/

Näytä enemmän
Pohjoismaisen geenivarakeskuksen perustehtävä on myötävaikuttaa ruokaan ja maatalouteen liittyvien varojen laajan geneettisen monimuotoisuuden turvaamiseen.
Sivuston kieli: 
https://www.nordgen.org/

Näytä enemmän
Webbplatsen innehåller information om genetik och genteknik. Bland annat fakta om genmodifierade växter, djur och mikroorganismer, genetiska sjukdomar, genterapi, mutationer, kloning och lagstiftning (i EU och Sverige). Webbplatsen innehåller dessutom en ordlista med ord som används inom områdena genetik, genteknik och molekylärbiologi.
Sivuston kieli: 
http://genteknik.nu/

Näytä enemmän
Delegationen för bioteknik som tillsätts av statsrådet för tre år i sänder är ett rådgivande sakkunnigorgan i biotekniska och gentekniska frågor. Sidorna innehåller information om tillämpning av bioteknik inom jord- och skogsbruket och industrin och bioteknikens betydelse för människans hälsa och miljön.
Sivuston kieli: 
http://www.btnk.fi/sv/index.html

Näytä enemmän
Biotekniikan sanastossa selitetään termejä sekä annetaan lisätietoja biotekniikasta.
Sivuston kieli: 
https://www.suomenbioteollisuus.fi/fi/sanasto

Näytä enemmän
Biotekniikan neuvottelukunta on kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu valtioneuvoston asettama neuvoa-antava asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on seurata geenitekniikan kehitystä ja käytön turvallisuutta. Neuvottelukunta osallistuu geenitekniikkaa koskevan lainsäädännön ja ohjeistuksen valmisteluun. Kotisivuilla johdatus bio- ja geenitekniikkaan, näitä koskevaan lainsäädäntöön. Geenitekniikan turvallisuus, riskit ja etiikka, kotimaiset ja kansainväliset alan linkit.
Sivuston kieli: 
http://www.btnk.fi

Näytä enemmän
FAO:n sivusto käsittelee bioteknologian roolia ja vaikutusta kehitysmaiden ruoantuotannossa ja maataloudessa. Sivuilla on FAO:n lausunto bioteknologiasta mukaan lukien geenimanipulaatio, katsaus FAO:n toimintatapoihin ja tietoa bioteknologian käytöstä maataloustuotteiden jatkojalostuksessa, viljelyssä ja kasvinsuojelussa sekä kala- ja metsätaloudessa.
Sivuston kieli: 
https://www.fao.org/biotech

Näytä enemmän